Надання порук та гарантій

Гарантія (порука) надається фінансовою компанією- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ») на умовах, передбачених договором про надання гарантії (договору поруки), обов’язковими з яких є:

Забезпеченість.

Означає наявність у фінансової компанії права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність принципала.

Терміновість.

Означає, що гарантії (порука) надаються на визначений договором термін.

Повернення.

Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії (поруці).

Платність.

Передбачає, що гарантія (порука) надається за відповідну плату.

Цільове використання.

Зумовлює наявність документів, що підтверджують зобов’язання принципала, для забезпечення яких надається гарантія (порука).

Гарантія (порука) надається всім юридичним і фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов’язань за договором про надання гарантії (договором поруки).

Вирішенню питання про надання гарантії (поруки) передує аналіз фінансово-господарської діяльності потенційного принципала, визначення його кредито- і платоспроможності.  Для цього при зверненні до фінансової компанії клієнт повинен надати відповідні документи, що визначають ці показники.

Розмір комісійної плати за користування гарантією (порукою) і порядок її сплати встановлюється фінансовою компанією і визначається за спільною згодою сторін у договорі про надання гарантії (поруки).

Інші умови щодо надання гарантії (поруки) викладені на сторінці цього сайту «Гарантії та поручительства».