Відомості про власників

Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»

ТОВ ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ Структура власності