Право на діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є небанківською фінансовою установою (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №180 від «25» грудня 2007р. - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ), та має наступні чинні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг:

1) на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що видана Національним банком України за рішенням №19 від 17.10.2014 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ згідно витягу від 17.02.2021р.;

2) факторингу, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2335 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в комплексній інформаційній системі Національного банку України;

3) фінансового лізингу, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2336 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в комплексній інформаційній системі Національного банку України;

4) надання гарантій та поручительств, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2334 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в комплексній інформаційній системі Національного банку України;

5) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2333 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в комплексній інформаційній системі Національного банку України.

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" є суб'єктом первинного фінансового моніторингу та діє у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та відповідно виконує всі вимоги даного закону під час здійснення своєї діяльності.

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" не встановлює ділові відносини з юридичними чи фізичними особами, діяльність чи походження активів яких пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.