Право на діяльність

ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є небанківською фінансовою установою на підставі Свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, серії ФК №180 від «25» грудня 2007 р.

Види фінансових послуг, які має право надавати ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» відповідно до законодавства України:

1) переказ коштів на підставі безстрокової ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 року;
2) надання послуг з факторингу на підставі безстрокової ліцензії на надання послуг з факторингу № б/н від 06.06.2017;
3) надання послуг з фінансового лізингу на підставі безстрокової ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу № б/н від 06.06.2017;
4) надання гарантій та поручительств на підставі безстрокової ліцензії на надання гарантій та поручительств № б/н від 06.06.2017;
5) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі безстрокової ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № б/н від 06.06.2017.

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ", як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, діє у відповідності до вимог ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та відповідно виконує всі вимоги даного закону під час здійснення своєї діяльності.

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" не встановлює ділові відносини з юридичними чи фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений Держфінмоніторингом:
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&art_id=319&lang=uk