Право на діяльність

Загальні положення
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 05.03.2008 № 53 “Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування” (далі – Постанова) операції (приймання готівки для подальшого переказу, операцій за допомогою спеціальних платіжних засобів та ніші операції, пов’язані з рухом коштів, а також отримання інформації щодо стану рахунків тощо) можуть здійснюватися із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі –ПТКС).

Згідно з їх функціональними можливостями до ПТКС належать банківські автомати самообслуговування, депозитні банкомати, платіжні термінали, термінали самообслуговування та інші пристрої.

Операції із застосуванням ПТКС можуть здійснювати:

  • банки;
  • небанківські фінансові установи, які згідно із законодавством України отримали відповідну ліцензію/дозвіл щодо переказу коштів органів державної влади, що здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг, і є платіжними організаціями та/або членами платіжної системи;
  • суб’єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками.

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків видана ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» Національним банком України №19 від «17» жовтня 2014 року

ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є небанківською фінансовою установою на підставі Свідоцтва виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг серії ФК №180 від «25» грудня 2007 р., що підтверджується даними про реєстрацію фінансової установи, які оприлюднені за Інтернет адресою http://www.kis.nfp.gov.ua Комплексної інформаційної системи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно Додатка до свідоцтва №180 серія ФК від «25» грудня 2007 року ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» може надавати наступні фінансові послуги:

  • обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків;
  • фінансовий лізинг;
  • надання поручительств;
  • надання гарантій;
  • факторинг;
  • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
  • інші послуги на підставі отриманих ліцензій.

ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» надає вказані послуги з використанням Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», що діє на підставі Дозволу Національного банку України № 2 від 16.07.2009 року. Вказана діяльність Товариства провадиться як через пункти надання фінансових послуг, так і через програмно-технічні комплекси самообслуговування (термінали). Розробником програмного забезпечення Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» є ТОВ «ІЗІ СОФТ».