Право на діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є небанківською фінансовою установою (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №180 від «25» грудня 2007р., що видане згідно розпорядження Держфінпослуг №8426 від 25.12.2007р. - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/), та має наступні чинні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг:

1) на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що видана Національним банком України за № 21/772-рк від 29.04.2023р.(дата включення Фінансової установи до Реєстру) – запис 12 у Реєстрі платіжної інфраструктури (Реєстр)інформація з Реєстру про видані ліцензії на надання фінансових платіжних послуг розміщена для ознайомлення на вебсторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems?page=1&perPage=5&search=&country=&indication= ;

2) факторингу, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2335 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/;

3) фінансового лізингу, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2336 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/;

4) надання гарантій та поручительств, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2334 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/;

5) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2333 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/.

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" є суб'єктом первинного фінансового моніторингу та діє у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та відповідно виконує всі вимоги даного закону під час здійснення своєї діяльності.

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" не встановлює ділові відносини з юридичними чи фізичними особами, діяльність чи походження активів яких пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.