Переказ коштів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків на підставі відповідної ліцензії, що видана Національним банком України за рішенням №19 від 17.10.2014 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ, який оприлюднено (можна переглянути) на офіційному сайті Національного банку України.

Для надання послуг з переказу коштів ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на законних підставах використовує торговельну марку (знак для товарів та послуг)

 

ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є учасником:

  • ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», код за ЄДРПОУ 35780941, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309.
  • ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "FLASHPAY", платіжною організацією якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", код за ЄДРПОУ 20042839, місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, будинок 26-А;
  • ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ЛЕО», платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», код за ЄДРПОУ 39010283, місцезнаходження: 03148, м. Київ, пр. Леся Курбаса, буд. 2-Г.

 

Порядок (умови) здійснення переказу коштів, строки зарахування коштів отримувачам, порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами системи переказу коштів визначено в Договорі про надання послуг з переказу коштів та в Правилах роботи ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (http://finsvit.com.ua/)

Ділові відносини з фізичними особами-ініціаторами переказів коштів встановлюються шляхом прийняття (акцептування) ними Публічної пропозиції (оферти) на укладення Договору про надання послуг з переказу коштів, що розміщена на екранах програмно-технічних комплексів самообслуговування та на сайті в мережі Інтернет, які використовує ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» для надання фінансових послуг. Публічної пропозиції на укладання Договору про надання інформаційних послуг, повязаних з переказом коштів, та умови отримання ПрАТ «Київстар» розпоряджень про повернення коштів (ПрАТ«Київстар»). Публічної пропозиції (оферти) на укладання Договору про надання послуг, пов'язаних з переказом коштів та умови отримання ПрАТ "ВФ Україна" розпоряджень про повернення коштів ( ПрАТ "ВФ Україна").

Ділові відносини з юридичними особами встановлюються шляхом прийняття (акцептування) ними Публічної пропозиції (оферти) на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів, що розміщена на сторінці цього сайту в мережі Інтернет під назвою «Оформлення співпраці» або шляхом укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів, що викладається в формі єдиного письмового документу.

Найменування валют переказу коштів: національна валюта України – гривня.

Вартість послуг ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» з переказу коштів (розмір комісійної винагороди / плата за здійснення операції):

  • від 0 гривень до 1000,00 гривень за один переказ - послуги з переказу коштів надані платнику, що сплачуються платником при ініціюванні переказу через:

- програмно-технічні комплекси самообслуговування, розраховується в залежності від виду послуг (постачальника послуг), суми платежу та демонструється ініціатору переказу на моніторі платіжного пристрою до внесення коштів;

- сайт в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua розраховується в залежності від виду послуг, суми платежу та демонструється ініціатору переказу перед введенням реквізитів картки.

  • розмір комісійної винагороди, що сплачується отримувачем за надані йому послуги з приймання платежів від платників, визначається договором про надання послуг з приймання та переказу платежів, що укладається між отримувачем та ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та умови якого погоджуються за спільною згодою його сторін.

Найменування отримувачів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» укладені відповідні договори, зазначено у відповідних розділах сайту в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua

З метою надання послуг з переказу коштів ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» використовує:

- сайт в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua;

- мобільні додатки ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»;

- програмно-технічні комплекси самообслуговування, місця розташування яких можна переглянути тут.

Пункти приймання та виплати готівки в ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» відсутні.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем (механізм захисту прав споживачів фінансових послуг):

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та користувачами платіжних систем (платниками, отримувачами), вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

Користувачі платіжних систем (платники, отримувачі) та/або інші заінтересовані особи, для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (по тексту також – учасник), мають право звертатися із відповідним запитом до платіжної організації ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – ВПС). Яка після отримання відповідного запиту, зобов'язана протягом 10 робочих днів розглянути цей запит та надати відповідь.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та користувачами платіжних систем (платниками, отримувачами) шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ») або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

У разі нездатності своєчасного та повного завершення/виконання переказу коштів в ВПС учасником, за такими зобов’язаннями учасника розрахунок проводить платіжна організація ВПС, відповідно до умов укладених договорів про участь у ВПС, між учасником та платіжною організацією. Що гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання учасником взятих на себе зобов’язань з переказу коштів.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

  • ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312. Телефон: 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні). Електронна пошта: call-center@easypay.ua
  • ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», що є платіжною організацією ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» - 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

 

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

тел: 0-800-505-240

e-mail: nbu@bank.gov.ua

 

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

тел. (044) 486-54-86

e-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua