Переказ коштів

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Фінансова установа. Скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ». Код за ЄДРПОУ 35442539. Місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), надає фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків у національній валюті (далі – переказ коштів) на підставі відповідної ліцензії виданою рішенням Національного банку України за № 21/772-рк від 29.04.2023р.(дата включення Фінансової установи до Реєстру) – запис 12 у Реєстрі платіжної інфраструктури(Реєстр)інформація з Реєстру про видані ліцензії на надання фінансових платіжних послуг розміщена для ознайомлення на вебсторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems?page=1&perPage=5&search=&country=&indication=

ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є:

-     прямим учасником:

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – ВПС), оператором якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», код за ЄДРПОУ 35780941. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/a8f7174ad41944937cc9f604e3476ad8 Дата включення Фінансової установи до Реєстру: 25.06.2014р.;

-    непрямим учасником:

МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "MasterCard", оператором якої є Mastercard International Incorporated. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/8c01297f1693f449128451a25feaeaf2 Дата включення Фінансової установи до Реєстру як непрямого учасника: 12.11.2014р.;

МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "Visa", оператором якої є Visa International Service Association. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/e48247d63984aa482285bee70ff8e2b3 Дата включення Фінансової установи до Реєстру як непрямого учасника: 12.11.2014р.

Для надання послуг з переказу коштів ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» використовує:

- платіжний сервіс(вебсайт) в мережі Інтернет: https://easypay.ua;

- платіжний(мобільний) застосунок: - easypay;

- програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі – ПТКС), місця розташування яких можна переглянути тут. Режим роботи ПТКС розміщено та відображається користувачам на екранах ПТКС.

Під час надання послуг з переказу коштів Фінансова установа використовує наступні торговельні марки (знаки для товарів та послуг):

- згідно Ліцензійного договвору на використання знаків для товарів та послуг (торгівельних марок) easypay та easysoft №08/11-Л від 31.12.2010р.;

"КИЇВ ЦИФРОВИЙ", "KYIV.DIGITAL" – згідно Договору про надання фінансових послуг фінансовою установою № 4921 від 16.11.2020р.;

Express Easypay – подано заяву на реєстрацію торговельної марки.

Відокремлені підрозділи (пункти надання фінансових послуг) в ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» відсутні.

Прядок та умови надання платіжної послуги з переказу коштів визначено договором та Правилами Фінансової установи про переказ коштів (переглянути витяг).

До укладання договору про надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку користувачу необхідно уважно ознайомитися з інформацію, визначеною ч.1 ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», що надається Фінансовою установою на безоплатній основі шляхом доступу до вебсторінок цього вебсайту Фінансової установи.

Ознайомитися з описом основних характеристик платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку можна тут.

Надання послуг з переказу коштів здійснюється ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на підставі договору про надання послуг з переказу коштів (далі – договір), що укладається шляхом приєднання:

1)    користувачів – суб’єктів господарювання до:

-    Публічної пропозиції на укладення договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків, що розміщена на вебсторінці «Оформлення співпраці».

Користувачі – суб’єкти господарювання можуть також укладати з Фінансовою установою договір про надання послуг з переказу коштів в простій письмовій формі, умови якого погоджуються між Фінансовою установою та користувачем – суб’єктом господарювання до моменту його укладання.

2)    користувачів – фізичних осіб до:

- Публічної пропозиції на укладення договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку. Яка також розміщена та відображається користувачам: на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua; на моніторі ПТКС.

- Публічної пропозиції (оферти) на укладання Договору про надання послуг, пов'язаних з переказом коштів та умови отримання ПрАТ "ВФ Україна" розпоряджень про повернення коштів (ПрАТ "ВФ Україна"). Яка також розміщена та відображається користувачам: на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua та офіційному веб-сайті ПрАТ "ВФ Україна"; на моніторі ПТКС.

Публічної пропозиції (оферти) на укладання Договору про надання послуг, пов'язаних з переказом коштів та умови отримання ТОВ «лайфселл» розпоряджень про повернення коштів (ТОВ «лайфселл»). Яка також розміщена та відображається користувачам: на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua

Інформація про строк дії договору, порядок внесення змін та доповнень до договору, умови припинення договору, викладена по його тексту, що розміщений на цій вебсторінці за вищевикладеними посиланнями. Збільшення фіксованої процентної ставки(розміру комісії) за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги заборонено.

Договір з користувачем- фізичною особою є укладеним після надання ним «Згоди з умовами договору» (яка є наданою користувачем, у разі вчинення ним усіх дій по ініціюванню платіжної операції та надання ним згоди Фінансовій установі на виконання платіжної операції):

- при ініціюванні переказу коштів в готівковій формі за допомогою ПТКС:

ознайомлення платником(ініціатором) з інформацією та умовами договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку;

заповнення та надання платником(ініціатором) всіх реквізитів платіжної інструкції за допомогою інтерфейсу ПТКС(відображаються користувачу на моніторі ПТКС при ініціюванні ним кожного окремого переказу коштів) – надання платіжної інструкції користувачем до Фінансової установи;

внесення платником(ініціатором) готівки до ПТКС;

обрання(натискання) платником(ініціатором) в меню, що відображається на моніторі ПТКС, програмної кнопки «Оплатити» або «Сплатити», тощо - згода на виконання платіжної операції/згода з умовами договору(в електронній формі).

- при ініціюванні переказу коштів в готівковій формі в пункті надання фінансових послуг(за наявності): у разі надання платником(ініціатором) заповненої підписаної ним особисто платіжної інструкції працівнику Фінансової установи, що містить всі необхідні реквізити для виконання переказу коштів без відкриття рахунків та надання платником(ініціатором) відповідної суми готівки в касу Фінансової установи/до ПТКС - згода на виконання платіжної операції/згода з умовами договору(в паперовій формі).

- при ініціюванні переказу коштів в безготівковій формі з використанням електронного платіжного засобу:

ознайомлення платником(ініціатором) з інформацією та умовами договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку;

заповнення та надання платником(ініціатором) всіх реквізитів платіжної інструкції (введення даних електронного платіжного засобу платника та/або отримувача(в тому числі шляхом сканування QR-коду або з використанням відповідних функцій платіжного пристрою) за допомогою інтерфейсу платіжного сервісу(вебсайт) в мережі Інтернет https://easypay.ua або платіжного(мобільного) застосунку easypay, або ПТКС (відображаються користувачу при ініціюванні ним кожного окремого переказу коштів);

обрання(натискання) платником(ініціатором) в меню, що відображається на моніторі пристрою, програмної кнопки «Оплатити» або «Сплатити», тощо. Введення платником(ініціатором) оtp-коду, отриманого ним від банка-емітента електронного платіжного засобу, для підтвердження виконання цього переказу коштів (якщо це передбачено умовами договору між еквайром та Фінансовою установою) – згода на виконання платіжної операції/згода з умовами договору(в електронній формі).

Переглянути форму платіжної інструкції на переказ готівки, що надається користувачем до Фінансової установи як відповідному учаснику ВПС, згідно порядку та зразку, визначеному правилами роботи.

Відкликання згоди платника на виконання платіжної операції (право користувача на відмову від договору, строк і інші умови використання цього права):

Згода на виконання платіжної операції (пов’язаних між собою платіжних операцій) може бути відкликана платником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. У разі відкликання згоди на виконання платіжної операції така платіжна операція вважається неакцептованою. У разі відкликання згоди на виконання пов’язаних між собою платіжних операцій такі подальші виконані платіжні операції вважаються неакцептованими.

Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі:

- платником - до моменту списання коштів з рахунку платника;

- платником - до настання дати валютування(зазначена платником у платіжній інструкції дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача), за умови надання розпорядження про відкликання платіжної інструкції до кінця операційного часу 00:00 год., що передує даті валютування.

Після списання коштів з рахунку платника або настання дати валютування платіжної інструкції для ініціатора настає момент безвідкличності платіжної інструкції.

Фінансова установа не має права виконувати платіжну операцію, якщо платіжна інструкція відкликана.

Для відкликання платіжної інструкції користувач надає Фінансовій установі розпорядження. Що може надаватися в електронному вигляді, що підписане кваліфікованим електронним підписом платника, на електронну пошту call-center@easypay.ua або в паперовій формі, шляхом надсилання відповідного листа на адресу місцезнаходження Фінансової установи: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312, або в інший спосіб, що забезпечить отримання Фінансовою установою цього розпорядження, в т.ч. визначеному Внутрішніми правилами про переказ коштів Фінансової установи.

Надавач платіжних послуг фіксує дату і час  отримання ним розпорядження про відкликання платіжної інструкції в операційно-обліковій системі, при цьому з відкликанням платіжної інструкції одночасно відкликається згода платника на виконання платіжної операції (за наявності), а в разі відкликання згоди платника на виконання платіжної операції - платіжна інструкція. Настання моменту безвідкличності платіжної інструкції в платіжній системі може визначатися правилами відповідної платіжної системи, учасником якої є Фінансова установа.

Фінансова установа має право відмовити користувачу у прийнятті наданої ним платіжної інструкції лише за наявності законних підстав для відмови. У цьому разі Фінансова установа негайно повідомляє про це платника(ініціатора) із зазначенням причини відмови та обов’язковим посиланням на норми законодавства. У разі відмови Фінансової установи у прийнятті наданої платником(ініціатором) платіжної інструкції з будь-яких причин така платіжна інструкція вважається неприйнятою до виконання. Фінансова установа несе передбачену законодавством відповідальність за шкоду, заподіяну платнику(ініціатору) у разі відмови у прийнятті наданої ним платіжної інструкції без законних підстав.

Надавач платіжних послуг вважається таким, що виконав належним чином платіжну операцію, якщо така операція виконана на користь отримувача відповідно до унікального ідентифікатора, зазначеного ініціатором у платіжній інструкції.

Робочий час працівників Фінансової установи:

Пн — Пт: 9:00 - 18:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Субота, Неділя: вихідні

Фінансова установа приймає платіжні інструкції та інші розпорядження користувача в операційний час протягом операційного дня, який:

- для ініціювання платником/ініціатором платіжних операцій на вебсайтах встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби;

- для ініціювання платником-суб’єктом господарювання платіжної операції, шляхом подання Реєстру виплат встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби;

- для виконання платіжних операцій на користь отримувача встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби, при цьому цей діапазон може бути скорегований операційним днем банку, який становить з 9.00 до 17.00 з понеділка по четвер, та з 9.00 до 16.00 у п’ятницю.

Ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів (платіжних карток), для ініціювання безготівкових переказів з використанням реквізитів платіжних карток у пунктах надання фінансових послуг та/або на веб-сайтах в мережі Інтернет встановлюються банками-емітентами/банками-еквайрами/платіжними системами, зокрема але не виключно:

- максимальна сума переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати до 29 999 грн. 99 коп. для платників(ініціаторів) без їх належної перевірки, що здійснюється у випадках передбачених ст.14, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ). Або від 30 000 грн. 00 коп. до 400 000грн. 00 коп., для платників(ініціаторів)/отримувачів, належна перевірка яких здійснена(за відс

- максимальна сума переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати до 29 999 грн. 99 коп., у випадках, передбачених ст.14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ).

Або від 30 000 грн. 00 коп. до 400 000грн. 00 коп., для платників(ініціаторів)/отримувачів, у випадках, передбачених ст.14 Закону про ПВК/ФТ(за відсутності інших підстав для відмови) згідно Закону про ПВК/ФТ;

- максимальна кількість переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати до 10 операцій.

Надання послуг з переказу коштів користувачам здійснюється Фінансовою установою виключно в національній валюті – гривні на всій території України, за виключенням: тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою; території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII; населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Строк виконання Фінансовою установою переказу коштів, що ініційований користувачем, визначається згідно ч.6, 7 ст.47 Закону України «Про платіжні послуги» в умовах договору про надання послуг з переказу коштів, що укладається між Фінансовою установою та користувачем  – до 3-х операційних днів, якщо інший строк не визначений правилами роботи платіжної системи, учасником якої є Фінансова установа та умовами договору, укладеного між Фінансовою установою та користувачем.

Факт надання Фінансовою установою послуг користувачу з переказу коштів підтверджується: розрахунковим-касовим документом (квитанцією, чеком тощо), що видається користувачу-фізичній особі; актом наданих послуг, що складається згідно умов укладеного між Фінансовою установою та суб’єктом горювання, договору; іншим документом, який формується/складається та надається відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України.

Вартість послуг ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» з переказу коштів (тарифи,  комісійна винагорода та збори, які користувач має сплатити Фінансовій установі за надання йому обраної ним послуги з переказу коштів) розраховується в залежності від виду та суми переказу коштів та становить:

1) для фізичних осіб – платників (ініціаторів):

від 0,00 до 1000,00 гривень за виконання Фінансовою установою кожного окремого переказу коштів, ініційованого надання фізичною особою-платником(ініціатором). Остаточна сума якої надається шляхом її надання(демонстрації) цій фізичній особі-платнику(ініціатору):

- на моніторі ПТКС, до моменту надання фізичною особою-платником(ініціатором) згоди на укладання договору та несення готівкових коштів до ПТКС – для переказів, що ініціюються в готівковій формі;

- на вебсайті в мережі Інтернет https://easypay.ua (в т.ч. при використанні платіжного(мобільного) застосунку easypay), до моменту надання фізичною особою-платником(ініціатором) згоди на укладання договору – для переказів, що ініціюються в безготівковій формі.

2) для суб’єктів господарювання:

визначається умовами договору, що укладається суб’єктом господарювання з Фінансовою установою та яка може становити до 1000,00 гривень за виконання Фінансовою установою кожного окремого переказу коштів, якщо інше не погоджено між суб’єктом господарювання та Фінансовою установою в договорі.

Надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів користувачам здійснюються без залучення комерційних агентів.

Інформація про види переказів коштів, до надання користувачам яких залучені надавачі платіжних послуг-посередники:

- перекази коштів, що ініціюються користувачами з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, для їх зарахування на рахунки отримувачів, виконуються Фінансовою установою з залученням банків-еквайрів(посередників) в рамках міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International, а також внутрішньодержавної платіжної системи Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР) (карткові платіжні системи), а саме:

АТ «ОЩАДБАНК», код за ЄДРПОУ 00032129;

АТ «ПУМБ», код за ЄДРПОУ 14282829;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», код за ЄДРПОУ 14305909;

АТ «СЕНС БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714;

АТ «ТАСКОМБАНК», код за ЄДРПОУ 09806443.

- перекази коштів, що виконуються в платіжній системі (далі – платіжна система), учасником якої є Фінансова установа, зараховуються на рахунки отримувачів розрахунковими банками платіжної системи АТ «ОЩАДБАНК», код за ЄДРПОУ 00032129 та АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", код за  ЄДРПОУ 13857564.

ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є агентом з розповсюдження та агентом з розрахунків банка-емітента електронних грошей "ПРОСТІР", яким виступає банк-резидент АБ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280, найменування офіційної сторінки в мережі Інтернет https://www.ukrgasbank.com/), що є учасником - внутрішньодержавної платіжної системи Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР).

Найменування отримувачів коштів (юридичних осіб), на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими Фінансовою установою укладені відповідні договори, розміщено та можна переглянути у відповідних розділах вебсайту в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua

Механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що можуть виникати у процесі надання послуг з переказу коштів:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та користувачами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між Фінансовою установою та користувачами шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу, який Україні здійснює державне регулювання діяльності Фінансової установи, або суду, згідно чинного законодавства.

У разі нездатності своєчасного та повного завершення/виконання переказу коштів в ВПС учасником, за такими зобов’язаннями Фінансової установи розрахунок проводить оператор ВПС, відповідно до умов укладених договорів про участь у ВПС, між Фінансовою установою та оператором ВПС. Що гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання Фінансовою установою взятих на себе зобов’язань з переказу коштів в ВПС.

Користувачі та/або інші заінтересовані особи, для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання Фінансовою установою послуг з переказу коштів в ВПС, мають право звертатися із відповідним запитом до оператора ВПС (розглядає заяви користувачів ВПС згідно правил роботи ВПС).

Переглянути порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів.

Переглянути порядок і процедури захисту персональних даних споживачів.

Контактна інформація Фінансової установи, для звернень користувачів послуг з переказу коштів:

Адреса Фінансової  установи: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.

Контактний номер телефону: 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні).

Електронна пошта: call-center@easypay.ua

Заходи безпеки:

Інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації:

Користувач зобов’язаний надійно зберігати та в жодному разі не розголошувати і не передавати третім особам:

- індивідуальну облікову інформацію(паролі/отп-паролі(одноразовий пароль)/коди, отримані від Фінансової установи; обліковий ідентифікатор користувача(набір цифр(інших знаків), згенерований автоматизованою системою Установи верифікованому користувачу, що ідентифікує особу користувача в системі обліку клієнтів Фінансової установи, та використовується для отримання платіжних послуг Фінансової установи); інші дані, використання яких дозволяє ініціювати платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, в т.ч. з використанням електронного платіжного засобу, емітованого користувачу емітентом електронних платіжних засобів(не розголошувати ПІН-код, слово – пароль, CVV2/CVC2-код, отп-паролі, не розголошувати реквізити платіжної картки, не вчиняти інші дії, визначені емітентом електродного платіжного засобу, законним держателем якого є користувач), які використовуються ним для ініціювання платіжної операції;

- засоби (мобільної SIM-картки із фінансовим номером телефону(далі – фінансовий номер телефону), що використовується ним для ініціювання платіжних операцій через Фінансову установу; пристрою з встановленою SIM-карткою мобільного номеру телефону, на який здійснюється надсилання паролів/кодів, іншої інформації; електронні платіжні засоби(платіжні картки), видані користувачу емітентом електронних платіжних засобів; тощо), які використовуються ним для ініціювання платіжної операції.

У випадку втрати користувачем індивідуальної облікової інформації, що надана йому Фінансовою установою/мобільної SIM-картки із фінансовим номером телефону(далі – фінансовий номер телефону) або пристрою на якому вона використовувалася, що використовується ним для ініціювання платіжних операцій через Фінансову установу або виникнення у користувача підозри, що вони могли бути втрачені, або виникнення ризику їх несанкціонованого використання, користувач зобов'язаний негайно виконати одну з таких дій:

- звернутися до Фінансової установи за телефоном: 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні) і заявити про такий факт;

- звернутися до Фінансової установи шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту call-center@easypay.ua

Інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність Фінансової установи у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:

Фінансова установа, має право(а у випадках визначених законодавством зобов’язана) ухвалити рішення про:

  • зупинення здійснення платіжної операції з переказу коштів, що ініційовані користувачем, від якого отримано повідомлення про втрату індивідуальної облікової інформації/засобів користувача, що використовуються ним для ініціювання платіжних операцій з переказу коштів через Фінансову установу;
  • - припинення або зупинення платіжної операції з переказу коштів в разі відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувач та/або недостатності/некоректності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
  • - зупинення здійснення підозрілої фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи;
  • - здійснення додаткової ідентифікації користувача шляхом перевірки його документів, в т.ч. шляхом отримання такої інформації від користувача/отримувача переказу коштів або з інших офіційних джерел(за наявності).

У разі виконання помилкової, неналежної, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених законом строків, Фінансова установа на запит користувача, якого вона обслуговує, невідкладно вживає заходів для отримання всієї наявної у Фінансової установи інформації про платіжну операцію та надає її користувачу без стягнення плати, згідно чинного законодавства.

У разі помилкового переказу коштів з карткового рахунку клієнта, що стався з вини Фінансової установи,

Фінансова установа несе відповідальність перед користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій з переказу коштів відповідно до закону та умов укладеного з ним договору, якщо не доведе, що платіжні операції виконані Фінансовою установою належним чином.

Інформація про процедури взаємодії між Фінансовою установою та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції:

Якщо користувачу стало відомо про факти шахрайства/підозри на здійснення шахрайських дій з використанням послуг Фінансової установи/дії, як мають ознаки шахрайства з платіжними даними/персональними даними/ індивідуальною обліковою інформацією користувача, та/або користувач втратив платіжну картку та/або заблокував її з причин підозр щодо несанкціонованого доступу третіх осіб, про дзвінки/SMS-повідомлення/повідомлення, надіслані у месенджери тощо від третіх осіб щодо намагання отримати інформацію, яка дає змогу ініціювати платіжні операції через Фінансову установу, користувач має негайно повідомити про це Фінансову установу:

- звернутися до Фінансової установи за телефоном: 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні) і заявити про такий факт;

- звернутися до Фінансової установи шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту call-center@easypay.ua

Користувач повинен вказати прізвище ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону, за необхідності пройти верифікацію його особи(за необхідності) та описати ситуацію, що виникла\про яку стало відомо.

Інформація про процедури взаємодії між Фінансовою установою та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених Фінансовою установою:

В разі здійснення користувачем неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, користувач зобов’язаний повідомити про це Фінансову установу шляхом:

- звернутися до Фінансової установи за телефоном: 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні) і заявити про такий факт;

- звернутися до Фінансової установи шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту call-center@easypay.ua

Оригінали юридично важливої кореспонденції/їх належно засвідчені копії можуть надсилатися:

- в паперовому вигляді особисто або на адресу Фінансової установи 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312;

- в електронному вигляді, засвідчені особистим кваліфікованим електронним підписом/електронним підписом користувача на електронну пошту call-center@easypay або особисто, шляхом надання працівнику Фінансової установи цієї інформації з носія інформації, тощо;

Фінансова установа в обов’язковому порядку розглядає заяви (повідомлення) користувачів щодо помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих через Фінансову установу, надає користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк, що не перевищує строк, передбачений законом для розгляду звернень (скарг) громадян.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

тел: 0-800-505-240

e-mail: nbu@bank.gov.ua

Посилання на розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

тел. (044) 486-54-86

e-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua

Під час надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку ТОВ "ФК "Контрактовий дім" має право залучати агентів з ідентифікації (Додаток 9 Постанови НБУ № 107 від 28.07.2020). З переліком Агентів з ідентифікації можна озайомитись тут

Ознайомитись з іншою інформацією про ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», що підлягає оприлюдненню згідно законодавства, в т.ч. згідно ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.2001 р., користувач може на інших вебсторінках цього вебсайту ФК.