Факторинг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), має право надавати послуги факторингу на підставі відповідної ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №2335 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено (можна переглянути) в комплексній інформаційній системі Національного банку України.

Порядок надання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» послуг факторингу визначається Внутрішніми правилами ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про надання послуг з факторингу (далі – Правила).

Послуга з факторингу надається клієнту на підставі договору факторингу, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Фактор) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму договору факторингу.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: посередники відсутні.

Для отримання послуг факторингу клієнт надає до ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

  • заяву, що складається в довільній формі та повинна містити відомості про грошову вимогу (сума, наявна чи майбутня вимога, боржник, документ що є підставою для вимоги з боку клієнта), яку клієнт має намір відступити Фактору, інші відомості;
  • документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому Фактором після отримання вищезазначеної заяви;
  • інші документи на вимогу Фактора.

Загальна вартість послуг (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) визначається:

  • в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання договору факторингу, на підставі заяви клієнта щодо надання йому послуг факторингу.

Розмір винагороди Фактора може становити від 1 відсотка суми грошових вимог або вище, що визначається залежно від розміру грошових вимог, що передаються клієнтом Фактору та можливостей їх виконання боржником, ризиків на які наражається Фактор та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і Фактора погоджуються шляхом укладання між ними договору факторингу.

Наявність у клієнта права на відмову від договору факторингу та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору факторингу, а також інші умови використання права на відмову від  договору факторингу:

Клієнт не має права на відмову від укладеного договору факторингу.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір факторингу:

Розірвання клієнтом договору факторингу допускається лише за згодою сторін.

Також, кредитний договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу клієнта, у разі істотного порушення договору Фактором та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання договору факторингу, а також наслідки таких дій:

Клієнт не має права на дострокове виконання договору факторингу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору факторингу:

Зміни та доповнення до договору факторингу вносяться:

за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до договору факторингу;

за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.

Істотним є таке порушення стороною договору факторингу, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта:

Процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії договору факторингу.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та Фактором:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ») або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання послуг факторингу, та такі в останнього відсутні.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
Послуги факторингу надаються безпосередньо за місцезнаходженням ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»( 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.), протягом робочого часу: з 9:00 до 18:00 (обідня перерва: 13:00 - 14:00) у робочі дні(окрім святкових та передсвяткових днів, відомості щодо яких повідомляється напередодні): понеділок - п’ятниця. Вихідні дні: субота, неділя. Відокремлені підрозділи відсутні.

Для інформування про умови та порядок діяльності щодо фінансової послуги(надання фінансової послуги) – послуг факторингу, ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» використовує виключно цей вебсайт(http://fincompkd.com.ua/).

Надіслати/зареєструвати скаргу або пропозицію, пов’язану з діяльністю ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», можна за телефоном 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні) або за адресою електронної пошти info@easypay.ua або надіславши листа на адресу ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312 (адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг).

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Посилання на розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
тел. (044) 486-54-86
e-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua