Гарантії та поручительства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), має право надавати послуги з надання гарантій та поручительств на підставі відповідної ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №2334  від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено (можна переглянути) в комплексній інформаційній системі Національного банку України.

Порядок надання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» гарантій та поручительств визначається Внутрішніми правилами ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про надання гарантій та поручительств (далі – Правила).

Гарантія надається клієнту на підставі договору про видачу гарантії, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Гарант) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму договору про видачу гарантії.

Порука надається клієнту на підставі договору поруки, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Поручитель) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму договору поруки.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: посередники відсутні, якщо інше не буде погоджено клієнтом до укладання договору про видачу гарантії (договору поруки).

Для отримання гарантії/поруки клієнт надає до ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

  • заяву, що складається в довільній формі та повинна містити характер основного зобов’язання на виконання якого буде надаватися гарантія/порука, сума, строк, мета поруки/гарантії, основний кредитор, інше;
  • документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому Гарантом(Поручителем) після отримання вищезазначеної заяви;
  • інші документи на вимогу Гаранта(Поручителя).

Загальна вартість послуг (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) визначається:

  • в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання договору поруки/договору про надання гарантії, на підставі заяви клієнта щодо надання йому гарантії/поруки.

Розмір винагороди Гаранта/Поручителя за надання гарантії/поруки може становити від 10 до 36 відсотків річних від предмету, який ними забезпечується, що визначається залежно від суми забезпечення, строку забезпечення, ризиків на які наражається Гарант/Поручитель та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і Гаранта/Поручителя погоджуються шляхом укладання між ними договору поруки/договору про надання гарантії.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки, а також інші умови використання права на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки:

Клієнт не має права на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір про видачу гарантії/договір поруки:

Клієнт має право розірвати договір про видачу гарантії у разі припинення виданої цим договором гарантії або за згодою сторін.

Розірвання клієнтом договору поруки допускається лише за згодою сторін.

Також, договір про видачу гарантії/договір поруки може бути розірвано за рішенням суду на вимогу клієнта, у разі істотного порушення договору Гарантом/Поручителем та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання договору про видачу гарантії/договору поруки, а також наслідки таких дій:

Клієнт має право достроково виконати забезпечене гарантією/порукою зобов’язання, у разі виконання якого гарантія/порука припиняється.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про видачу гарантії/договору поруки:

Зміни та доповнення до договору про видачу гарантії/договору поруки вносяться:

за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до договору про видачу гарантії/договору поруки;

за рішенням суду на вимогу однієї із сторін, у разі істотного порушення умов договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.

Істотним є таке порушення стороною договору про видачу гарантії/договору поруки, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку договору про видачу гарантії/договору поруки. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Гарантом(Поручителем) в односторонньому порядку.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та Гарантом(Поручителем):

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ») або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання гарантій/поруки, та такі в останнього відсутні.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

Послуги гарантії та поручительства надаються безпосередньо за місцезнаходженням ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»( 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.), протягом робочого часу: з 9:00 до 18:00 (обідня перерва: 13:00 - 14:00) у робочі дні(окрім святкових та передсвяткових днів, відомості щодо яких повідомляється напередодні): понеділок - п’ятниця. Вихідні дні: субота, неділя. Відокремлені підрозділи відсутні.

Для інформування про умови та порядок діяльності щодо фінансової послуги(надання фінансової послуги) – послуг гарантії та поручительства, ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» використовує виключно цей вебсайт(http://fincompkd.com.ua/).

Надіслати/зареєструвати скаргу або пропозицію, пов’язану з діяльністю ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», можна за телефоном 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні) або за адресою електронної пошти info@easypay.ua або надіславши листа на адресу ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312 (адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг).

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Посилання на розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
тел. (044) 486-54-86
e-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua