Кредитування юридичних осіб

3

Споживчий кредит ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» – кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці юридичним особам – резидентам України, який повертається в розстрочку, під поруку третьої особи. Компанія надає кредити юридичним особам у розмірах, що визначаються, виходячи з
потреб позичальника та сумою їх поточних доходів. Строк кредиту встановлюється в залежності від цілей об’єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання. Юридичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого рахунку.