Кредитування фізичних осіб

3

Споживчий кредит ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» – кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку.

Компанія надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються, виходячи з вартості товарів і послуг, які є об’єктом кредитування, та сумою їх поточних доходів.

Строк кредиту встановлюється в залежності від цілей об’єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання.

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказом через пошту або готівкою.

Інші умови щодо надання кредиту викладені на сторінці цього сайту «Позика».