Позика

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», Код за ЄДРПОУ 35442539), надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі відповідної ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №2333 від 06.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку можна переглянути в Державному реєстрі фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/.

Порядок надання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – кредит/Кредит) визначається Внутрішніми правилами ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Правила надання кредиту).

Кредит надається клієнту (фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу) на підставі кредитного договору, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Кредитодавець) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму кредитного договору.

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги: – посередники відсутні.

Для отримання кредиту клієнт надає до ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:
• заяву, що складається в довільній формі та повинна містити суму кредиту, його цільове призначення, терміни погашення і форми забезпечення та інше;
• документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому Кредитодавцем після отримання вищезазначеної заяви;
• інші документи згідно переліку, що визначений в п.2.5.3 Правил надання кредиту.

Загальна вартість кредиту (сума загального розміру кредиту та загальних витрат за кредитом) визначається:
• в паспорті споживчого кредиту, що формується та надається Кредитодавцем споживачу до укладання договору про надання споживчого кредиту, на підставі заяви споживача щодо надання йому кредиту;
• в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання кредитного договору (не споживчий кредит), на підставі заяви клієнта щодо надання йому кредиту.
Розмір процентної ставки за користування кредитом (не споживчий кредит) може становити від 10 до 36 відсотків річних від загальної суми кредиту, що визначається залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і Кредитодавця погоджуються шляхом укладання між ними кредитного договору. Переглянути примірний договір про надання кредиту, що укладається з суб’єктами господарювання.
Проценти нараховуються на фактичну суму заборгованості за кредитом, починаючи з дня надання кредиту (не включаючи цей день) та до дати повного погашення (включаючи цей день).
Нараховування процентів за договором про надання фінансової послуги, за винятком випадку застосування ануїтетної схеми погашення кредиту, здійснюється щомісяця, якщо інше не передбачено договором, методом «факт/360». У випадку, якщо договором про надання фінансової послуги встановлено ануїтетну схему погашення кредиту, нарахування процентів здійснюється за методом «30/360».

Перелік різновидів споживчих кредитів, що надаються Установою споживачу та інша інформація, що розкривається споживачу згідно вимог чинного законодавства:
1) Споживчий кредит до 10 місяців:
- істотні характеристики з надання цього виду споживчого кредиту;
- сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий цей вид споживчого кредиту (від мінімального розміру до максимального): від 50 000 грн. до 700 000 грн. Строк користування нею (ним) (від мінімального значення, до максимального): від 1 місяця до 10 місяців;
- супровідні послуги відсутні;
- гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови договору про надання кредиту, розміщено на цій сторінці сайту в 3 абзаці зверху.
Переглянути примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит до 10 місяців».
2) Споживчий кредит від 10 до 12 місяців:
- істотні характеристики з надання цього виду споживчого кредиту;
- сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий цей вид споживчого кредиту (від мінімального розміру до максимального): від 150 000 грн. до 1 000 000 грн. Строк користування нею (ним) (від мінімального значення, до максимального): від 10 місяців до 12 місяців.
- супровідні послуги відсутні;
- гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови договору про надання кредиту, розміщено на цій сторінці сайту в 3 абзаці зверху.
Переглянути примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит від 10 до 12 місяців».
3) Споживчий кредит від 12 до 18 місяців:
- істотні характеристики з надання цього виду споживчого кредиту;
- сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий цей вид споживчого кредиту (від мінімального розміру до максимального): від 200 000 грн. до 1 000 000 грн. Строк користування нею (ним) (від мінімального значення, до максимального): від 12 місяців до 18 місяців.
- супровідні послуги відсутні;
- гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови договору про надання кредиту, розміщено на цій сторінці сайту в 3 абзаці зверху.
Переглянути примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит від 12 до 18 місяців».
4) Споживчий кредит від 18 до 24 місяців:
- істотні характеристики з надання цього виду споживчого кредиту;
- сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий цей вид споживчого кредиту (від мінімального розміру до максимального): від 300 000 грн. до 1 500 000 грн. Строк користування нею (ним) (від мінімального значення, до максимального): від 18 місяців до 24 місяців.
- супровідні послуги відсутні;
- гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови договору про надання кредиту, розміщено на цій сторінці сайту в 3 абзаці зверху.
Переглянути примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит від 18 до 24 місяців».

Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування ними фінансовою послугою споживчого кредитування.
Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем Кредитодавця про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування(наразі невпроваджена) Кредитодавця.
Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів (переглянути).
Інформація про порядок дій Кредитодавця в разі невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про Споживчий кредит: Взаємодія із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) здійснюється у порядку, встановленому статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування". Відповідно до ч.1 ст.25 Закону України "Про споживче кредитування" взаємодія Кредитодавця, нового кредитора, із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:
1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно в робочий час з 9 до 18 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов'язковому попередньому узгодженню;
2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;
3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.
Інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості може представляти його уповноважений представник, яким за згодою сторін вважається виключно дієздатна особа, яку Позичальник у встановленому законом порядку уповноважив на представництво його інтересів безпосередньо перед Кредитодавцем (з зазначенням у підтверджуючих повноваження документах найменування та ідентифікаційного коду Кредитодавця) саме при врегулюванні простроченої заборгованості, надавши особисто ці документи (оригінали або засвідчені відповідно до закону копії) Кредитодавцю.

Наявність у клієнта права на відмову від кредитного договору та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від кредитного договору, а також інші умови використання права на відмову від кредитного договору:
Позичальник-фізична особа має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від кредитного договору він повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення кредитного договору. Позичальник-фізична особа має право подати повідомлення про відмову від кредитного договору особисто або через представника, за умови, що таке повідомлення засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору Позичальник-фізична особа зобов'язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. Позичальник-фізична особа не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від кредитного договору.
Відмова від кредитного договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту (якщо такі були) та Кредитодавець або третя сторона зобов'язані повернути Позичальнику-фізичній особі кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги (якщо такі були), не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення Позичальником про відмову від кредитного договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови від кредитного договору.
Позичальник юридична особа або фізична особа –підприємець не має прав на відмову від кредитного договору.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити кредитний договір:
Розірвання клієнтом кредитного договору допускається лише за згодою сторін, за виключенням права клієнта-фізичної особи на відмову від кредитного договору наведеного вище.
Також, кредитний договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу клієнта, у разі істотного порушення договору Кредитодавцем та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання кредитного договору, а також наслідки таких дій:
Клієнт має право достроково повністю або частково погасити кредит, повідомивши про це Кредитора за 3 (три) банківських дні до дати такого погашення.
У разі дострокового повернення споживчого кредиту клієнт сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за період фактичного користування кредитом.
В момент дострокового погашення кредиту відповідні зобов’язання клієнта є виконаними та припиняються. У разі повного повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом в повному обсязі відповідний кредитний договір є припиненим.

Порядок внесення змін та доповнень до кредитного договору:
Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться:
за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до кредитного договору;
за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.
Істотним є таке порушення стороною кредитного договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:
Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Кредитодавцем в односторонньому порядку.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та Кредитодавцем:
Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.
У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ») або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.
Законодавство не передбачає застосування ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання кредитів, та такі в останнього відсутні.

- Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

- Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

- Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

- Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Послуги з надання Кредитів надаються безпосередньо за місцезнаходженням ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»( 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.), протягом робочого часу: з 9:00 до 18:00 (обідня перерва: 13:00 - 14:00) у робочі дні(окрім святкових та передсвяткових днів, відомості щодо яких повідомляється напередодні): понеділок - п’ятниця. Вихідні дні: субота, неділя. Відокремлені підрозділи відсутні.
Для інформування про умови та порядок діяльності щодо фінансової послуги(надання фінансової послуги) – з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» використовує виключно цей вебсайт(http://fincompkd.com.ua/).

Порядок розгляду ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» звернень(скарг) споживачів.
Надіслати/зареєструвати скаргу або пропозицію, пов’язану з діяльністю ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», можна за телефоном 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні) або за адресою електронної пошти info@easypay.ua або надіславши листа на адресу ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312 (адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг).

АРХІВ ПРИМІРНИХ ДОГОВОРІВ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ:

Примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит до 10 місяців», затверджений наказом Генерального директора ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» № 134-ОД від 26.09.2022р., що втратив чинність 18.12.2023р.

Примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит від 10 до 12 місяців», затверджений наказом Генерального директора ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» № 134-ОД від 26.09.2022р., що втратив чинність 18.12.2023р.

Примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит від 12 до 18 місяців», затверджений наказом Генерального директора ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» № 134-ОД від 26.09.2022р., що втратив чинність 18.12.2023р.

Примірний договір про надання споживчого кредиту «Споживчий кредит від 18 до 24 місяців», затверджений наказом Генерального директора ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» № 134-ОД від 26.09.2022р., що втратив чинність 18.12.2023р.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ "ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»:

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua
Посилання на розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
тел. (044) 486-54-86
e-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua