Оформлення спiвпрацi

Стати партнером ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(далі – Фінансова установа):

І. Укласти з Фінансовою установою Договір про надання послуг з приймання та переказу платежів, шляхом приєднання:

до Публічної пропозиції ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів з наступними додатками до неї, які є її невід’ємною частиною(нова редакція, що оприлюднена 22.02.2024р. та вступає в дію з 01.03.2024р.):

  • Додаток 1 до Публічної пропозиції – Схема порядку технічної взаємодії та електронного документообігу
  • Додаток 2 до Публічної пропозиції – Форма Реєстру (щоденний звіт Фінансової установи про прийняті та виконані перекази);
  • Додаток 3 до Публічної пропозиції – Форма Повідомлення, що надається Партнером до початку виконання платіжних операцій з використанням реквізитів Картки через Віртуальний термінал, згідно п.3.4 Публічної пропозиції;
  • Додаток 4 до Публічної пропозиції – додаткові умови для клієнтів, які надають послуги реалізують товари за допомогою веб-сайтів.
  • Додаток 5 до Публічної пропозиції – Протокол технічної взаємодії та електронного документообігу;

Для приєднання до вищезазначеної Публічної пропозиції(розділ 2) Вам необхідно надати до Фінансової установи:

та

Повідомлення про зміни:

Шановні колеги, до 29.02.2024 Договір про надання послуг з приймання та переказу коштів укладається шляхом приєднання до публічної пропозиції в редакції, що діє з 17.03.2021р. до 29.02.2024р. включно, з урахуванням змін до неї – переглянути.

----------------------------------------------------

ІІ. Укласти з Фінансовою установою Договір про оренду обладнання, шляхом приєднання:

до Публічної пропозиції (оферти) ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про оренду обладнання(редакція, що оприлюднена та діє з 31.01.2020р.).

Що здійснюється шляхом подання Вами до Фінансової установи заповненої та підписаної Заяви про приймання(акцепт) Публічної пропозиції(оферти) на укладення договору про оренду обладнання, з урахуванням інших умов.

----------------------------------------------------

ІІІ. Інші повідомлення Фінансової установи:

 ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» організовує конкурс щодо вибору аудиторської компанії:

  1. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
  2. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності НФГ.