Банкам

2-119x300На сьогоднішній день Фінансова компанія має можливість надавати фінансові послуги для клієнтів банків у більш ніж 800 платіжних терміналах, що працюють під торгівельною маркою «SmartPoint» у багатьох містах країни, а саме: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, Запоріжжя, Суми, Кривий Ріг та інші.

Платіжні термінали  дозволяють здійснювати прийом платежів на користь різних  постачальників  як  за  допомогою  готівкових  коштів,  так  і  платіжних карт міжнародних платіжних систем, зараховувати кошти на карткові рахунки платіжних карток емітованих Вашим банком (в т.ч. з метою погашення овердрафту або заборгованості за кредитною лінією), здійснювати платежі на користь банку (погашення заборгованості за кредитами, зарахування на поточні та депозитні рахунки).

У випадку необхідності ідентифікації клієнта, можуть застосовуватися як так званий «внутрішньобанківський» ідентифікатор (наприклад, номер договору), так і платіжні картки міжнародних або внутрішньодержавних платіжних систем.

Авторизація платіжних карток здійснюється по міжхостовому з’єднанню ISO 8583 з ЗАТ «Український процесинговий центр».

Механізм проведення платежу передбачає ідентифікацію клієнта, внесення необхідної суми грошових коштів (або авторизацію платіжної картки та введення суми платежу) та видачу клієнту квитанції з підтвердженням прийняття коштів. Є технічна можливість  здійснення  онлайн моніторингу проведених платежів та формування звітів.

Вартість та оплата послуг

При оплаті послуг через Фінансову компанію можуть використовуватись три основних підходи:

  1. Банк сплачує послуги Фінансової компанії в якості комісії за переказ коштів. В цьому випадку платіж здійснюється на суму грошових коштів, внесених клієнтом або вказаних до списання з платіжної картки;
  2. Плата за послуги стягується з клієнта. В  даному  випадку  платіж  здійснюється  на  суму  коштів,  внесених  клієнтом  за вирахуванням комісії Фінансової компанії;
  3. Комбінування перших двох підходів (витрати за проведення платежів діляться між клієнтом та банком).Такий підхід дозволяє знизити затрати кожної зі сторін та розподілити комісію між клієнтом та банком.

Загальна вартість однієї операції залежить від середньої суми платежу та загального обороту, а також обраної схеми співпраці.

Укладання договорів про співпрацю

Для надання фінансових послуг клієнтам Вашого банку через мережу терміналів необхідно укласти договір між Фінансовою компанією та Вашим банком з попереднім погодженням технічних умов (зокрема форми та способу передачі звітів), формою та порядком здійснення розрахунків.

В умовах договору визначається порядок проведення взаєморозрахунків, умови стягування та оплати комісії, умови та форми звітності за здійсненими операціями.

Переказ коштів на користь банку може здійснюватися в поточний день (по платежам, здійсненим з 00.00 до 14.00) та наступного дня до 10.00 (по платежам, здійсненим з 14.00 до 24.00) одночасно з передачею відомостей (реєстру платежів).

Виконання грошових зобов’язань перед Вашим банком може забезпечуватися гарантійним депозитом Фінансової компанії, не знижувальним залишком на рахунку та ін.

Наша Фінансова компанія надасть Вашому банку повний спектр можливостей комплексів самообслуговування без додаткових вкладень, здійснить навчання персоналу та в разі необхідності надасть технічну підтримку.

Для отримання більш детальної інформації просимо зв’язатися з співробітниками Фінансової компанії.

Сподіваємось на плідну співпрацю!